Torisäännöt

Toripaikkojen vuokraus

Vuokra-ajat ja -paikat

Vuosipaikat vuokrataan vuoden kaikille tori- ja markkinapäiville. Vuokraajan on otettava paikka markkinapäivinä klo 7 ja muina päivinä klo 8 mennessä. Mikäli paikkaa ei oteta käyttöön eikä torivalvojalle ole ilmoitettu myöhempää tuloaikaa, paikka voidaan myydä toiselle kauppiaalle. Myyntipaikkojen sijoittelussa noudatetaan liitteenä olevia piirustuksia toripäiville ja markkinapäiville. Myynti- ja oheistoiminta sekä mainonta tulee tapahtua ehdottomasti maksetun ruudun alueella. Toripaikkojen jaossa huomioidaan tarjonnan monipuolisuus (ei montaa saman alan kauppiasta) ja sijoittelussa saman alan kauppiaat samalle alueelle (esim. ruoka, kahvila, kukka, tekstiili jne.) Toripaikkamaksu sisältää jätemaksun. Torimyyjien on poistettava myyntikalusteensa 30 min kuluessa toriajan päätyttyä. Toivomme että torikauppiaat kunnioittavat asiakkaille ilmoitettuja toriaikoja ja torilta poistutaan aikaisintaan tuntia ennen toriajan päättymistä

Päiväpaikat

Päiväpaikat luovutetaan maksua vastaan (maksu käteisenä tai pankkikortilla) Päiväpaikka voidaan varata edellisenä päivänä maksamalla vuokra torivalvojalle. Markkinapaikan voi varata kuukautta ennen markkinapäivää torivalvojalta ja maksamalla vuokran torivalvojalle tai pankkiin. Markkinapaikan voi varata kuukautta ennen markkinapäivää torivalvojalta ja maksamalla vuokran torivalvojalle.

Maksujen ja ehtojen laiminlyönti

Vuokraehtojen ja torivalvojan sekä toiminnanjohtajan ohjeiden noudattamatta jättäminen päättää sopimuksen ilman irtisanomista välittömästi.

Siirtokelpoisuus

Vuokraaja ei voi siirtää eikä luovuttaa paikkaa ilman toiminnanjohtajan lupaa kolmannelle osapuolelle.

Sähkö

Torivalvoja vuokraa torin reunoilla olemassa olevia sähköpisteitä. Mahdolliset ylimääräiset sähköasennukset tapahtuvat toripaikan vuokraajan kustannuksella ja tori-valvojan hyväksymänä. Talvella mitään lisälämmittimiä ei sallita.

Myyntipaikan siivous ja roskat

Myyntipaikan haltijan on pidettävä myyntipaikka puhtaana roskista. Jokaisen torimyyjän tulee huolehtia, että myyntipaikka jää siistiksi eli roskat on poistettu myyntiruudusta myyntipäivän jälkeen. Jätteet ja roskat on lajiteltava ja ne viedään jäteastioihin eriteltyinä tai torivalvojan osoittamaan paikkaan. Jos myyjä saadaan kiinni roskien lajittelemattomuudesta, torivalvoja kirjoittaa 75€ suuruisen “sakon” välittömästi; maksuaika 7pv, huomautusaika 5pv.

Muut ehdot

Paikan vuokraajan tulee laittaa nimi ja kotipaikka ja Y-tunnus näkyville. Myytävien tuotteiden alkuperämaa tulee olla näkyvillä. Elintarvikkeiden myynnin osalta tulee noudattaa terveysvalvonnan ohjeita. Äänentoistolaitteet ovat sallittuja, torivalvoja määrittää sopivan äänentason ja tarvittaessa voi kieltää laitteiston käytön, jos ohjeita ei noudateta. Ohjelmalliset tilaisuudet toriaikana voivat alkaa klo 13. Heinolan torilla toimitaan ja käyttäydytään asiakasystävällisesti. A-mainostelineet on sijoitettava niin, että telineen toinen jalka on vuokratulla paikalla, torivalvoja voi siirrättää taulua, jos se haittaa asiakasliikennettä. Jos on jotain huomautettavaa, keskustele siitä torivalvojan kanssa. Torivalvojan tehtäviin kuuluu järjestyksen ylläpito ja vaikuttaminen korjattaviin asioihin.

Maksuehdot

Heinolan KaupunkiSydän ry laskuttaa vuosi- ja kioskipaikoista puolet tammikuussa, eräpäivä 31.1. ja loput kesäkuussa, eräpäivä 30.6. Torivalvoja voi vuokrata paikan edelleen, ellei maksua ole suoritettu viimeistään eräpäivänä. Vuokraaja jolla on erääntynyt vuokra, ei ole oikeutettu tulemaan paikalleen ennekuin sovittu vuokra on maksettu. Vuosivuokraajan on esitettävä verovelkatodistus ennen vuokrakauden alkua.

Toriajat

Toriaika on ma-la klo 7-15, paitsi 1.5.-31.8. välisenä aikana ja markkinapäivinä klo 7-18, paitsi lauantaisin klo 7-16. Tammi-helmikuussa tori auki ma, pe, la klo 7-14. Poikkeustapauksessa tori voi olla auki myös sunnuntaisin (esim. autokirppis). Myyntipaikan voi pystyttää aikaisintaan tuntia ennen toriajan alkua, mikäli on asiasta sovittu torivalvojan kanssa. Myyntipaikkaa ei pureta ennen myyntiajan päättymistä ilman torivalvojan lupaa. Kesällä ma-pe, halukkaat voivat jättää myyntikojunsa torille yöksi omalla vastuullaan.

Ajoneuvot

1.5.-31.8. välisenä aikana on moottoriajoneuvon pito torilla kielletty, paitsi tavaran purkausta ja lastausta varten, klo 8 jälkeen 30 min ajan. Ajoneuvo voidaan poistaa torivalvojan toimesta, mikäli ajoneuvosta ei tapahdu myyntiä. Varta vasten rakennetuille myyntiautoille (esim. tuoreiden elintarvikkeiden myyntiautot) ovat sallitut paikat Torikadun puoleisella sivulla. Markkinapäivinä torille ei saa ajaa autolla klo 8-15 ilman torivalvojan lupaa. Ajalla 1.9.–30.4. torilla voi pitää autoa maksetussa ruudussa, myyntipaikalla tai myyntipaikan vieressä. Mikäli auto tai laite valuttaa öljyä tms. likaa torille, siivous laskutetaan paikan vuokraajalta.

Torialueen muut työt

Torialueen muusta käytöstä päättää kaupungin ohjeiden mukaan Heinolan KaupunkiSydän ry. Vuokraajien on hyväksyttävä kaupungin pakolliset, tilapäiset työt torilla (liikenne-, katu-, johto-, ja puhtaanapito yms. töiden järjestelyistä johtuvat työt).

Torikahvila- ja kioskipaikat

Vuokraajan on pidettävä vuokrattu alue puhtaana roskista ja järjestettävä riittävä määrä roskakoreja (kioskit 2 kpl, kahvilat 4 kpl). Torikahvilapaikat eivät saa olla kiinteitä. Kioskipaikat saa pystyttää vain kaupungin teknisen palvelukeskuksen luvalla.

Kirpputori

Kirpputorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea tavanmukaiseen torikauppaan kuulumatonta toimintaa, kuten hyväntekeväisyysmyyntiä, vanhojen vaatteiden ja esineiden kauppaa, joka ei ole ammattimaista, aatteellisen toiminnan esittelyä, vaalityötä tms. Paikat täytetään tulojärjestyksessä ja yksi henkilö voi varata enintään 4 paikkaa. Yhden paikan koko on 2x2m.

Tuottajien ja kyläyhdistysten pöydät

Määräpaikkaan torille järjestetään ma ja la myyntipöydät pääasiassa Heinolaisille ja kyläyhdistyksille toiminnan esittelyä varten 1m pöytää/heinolalainen. Myyntipaikka maksaa yhden euron. Pöydillä saa itse tai perheenjäsen myydä vain oman talouden, kotimaisia tuotteita.

Yhteystiedot

Torivalvojat GSM 050 522 0326, Yhdistyksen pj.03-874940

info (at) heinolankaupunkisydan.fi

Yhteisilmoittelu markkinapäivinä Itä-Häme lehdessä, torimyyjille erikoishintaan GSM 044 7360 264 (varattava 2pv ennen markkinoita). Mikäli torimyyjä antaa sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, yhdistys lähettää aika ajoin uutisia ja tiedotuksia. Yhdistyksen kotisivujen kautta torimyyjät voivat lähettää palautetta ja kehittämisideoita yhdistykselle.

Voimaan tulo

Nämä vuokrausehdot astuvat voimaan 1.7.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi. Vuokrausehdot on päivitetty 1.12.2014.

Heinolan KaupunkiSydän ryn hallitus